ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/1.3 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW 

MEUS Garbarz Marcin, Brzeżanka 54, 38-100 Strzyżów, zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: linii technologicznej do produkcji zanęty dla ryb karpiowatych w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci : linii technologicznej do produkcji zanęty dla ryb karpiowatych w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/1.3 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW

MEUS Garbarz Marcin, Brzeżanka 54, 38-100 Strzyżów, zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: paneli fotowoltaicznych do zasilania linii produkcyjnej w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 4. Zestawienie potwierdzające doświadczenie w dostawach – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wynikach postepowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci : paneli fotowoltaicznych do zasilania linii produkcyjnej w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20.

Załącznik:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/1.3 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW

MEUS Garbarz Marcin, Brzeżanka 54, 38-100 Strzyżów, zaprasza do złożenia oferty a dostawę środków trwałych w postaci: wózek widłowy – duży (1szt), wózek widłowy – mały (1szt) oraz wózki paleciaki (2 szt.) w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

 4. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie we wdrożeniu/dostawie wózków widłowych – w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 dostawy wózków widłowych o takich samych lub zbliżonych parametrach. – Załącznik nr 3.

MEUS Garbarz Marcin, Brzeżanka 54, 39-100 Strzyżów uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe NR 3/DST/1.3 dotyczące dostawy środków trwałych tj. wózek widłowy – duży (1szt), wózek widłowy – mały (1szt) oraz wózki paleciaki (2szt), zostało anulowane/pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z informacją zawartą w punkcie 10 zapytania ofertowego : „Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/1.3 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW

MEUS Garbarz Marcin, Brzeżanka 54, 38-100 Strzyżów, zaprasza do złożenia oferty a dostawę środków trwałych w postaci: wózek widłowy – duży (1szt), wózek widłowy – mały (1szt) oraz wózki paleciaki (2 szt.) w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci : wózek widłowy – duży (1szt), wózek widłowy – mały (1szt) oraz wózki paleciaki (2 szt.) w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach postepowania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/1.3 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW

MEUS Garbarz Marcin, Brzeżanka 54, 38-100 Strzyżów, zaprasza do złożenia oferty a dostawę środków trwałych w postaci: regałów na surowce w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20.

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci: Regałów na surowce w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20.

ZAŁĄCZNIK:

Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 5/DST/1.3

21w.pl