ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/1.3 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW

MEUS Garbarz Marcin, Brzeżanka 54, 38-100 Strzyżów, zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: linii technologicznej do produkcji zanęty dla ryb karpiowatych w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci : linii technologicznej do produkcji zanęty dla ryb karpiowatych w ramach projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20.

21w.pl