O projekcie

Informujemy, iż firma MEUS Garbarz Marcin realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0029/20 pt. "Wzrost konkurencyjności firmy MEUS dzięki wdrożeniu innowacyjnego produktu – wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu"

Celem głównym projektu jest poszerzenie asortymentu o innowacyjne w skali światowej produkt w postaci wielkogabarytowego ekstrudowanego pelletu w kształcie kulek o średnicy 30 mm z otworem do końca 2022 roku.

Wartość projektu: 3 751 500.00 PLN
Dofinansowanie z UE : 2 135 000.00 PLN

21w.pl