Regulamin konkursu na Facebooku z dnia 24.10.2018 organizowanego przez firmy MEUS i PESCARE.

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest firma Meus Marcin Garbarz z siedzibą Brzeżanka 54, 38-100 Strzyżów, oraz firma Pescare z siedzibą w Rzeszowie 35-304, przy ul. Jana Brzechwy 3. 

Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polski. Celem konkursu jest wymyślenie jak najlepszej nazwy na zawody wędkarski organizowane przez firmę Meus i Pescare 04.11.2018 r. na zbiorniku PZW TC DĘBICA - STAW A. Organizatorzy są równocześnie sponsorami nagród. Konkurs będzie trwał od 24.10.2018 od godziny 15.00 do 02.11.2018 do godziny 24.00.  Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 04.11.2018 r. 

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polski, którzy w trakcie trwania konkursu polubią fanpage @meus.przynety.wedkarskie oraz fanpage @pescare , udostępnią na swoim fanpage post konkursowy oraz w komentarzu do posta konkursowego podadzą wymyśloną przez siebie nazwę zawodów wędkarskich organizowanych przez firmę Meus i Pescare na zbiorniku PZW TC DĘBICA - STAW A w dniu 04.11.2018r.  Nazwą tą organizatorzy będą mogli się posługiwać celem określenia nazwy organizowanych przez siebie zawodów.

W konkursie nie mogą brać udziału właściciele oraz pracownicy firm organizatorów jak również członkowie rodzin tych osób.

Do konkursu jedna osoba może podać tylko jedną wymyśloną przez siebie nazwę, jeśli poda  więcej  nazw niż jedną, taka osoba może zostać zdyskwalifikowana.

Jeśli dwie różne osoby podadzą tą samą nazwę lub bardzo zbliżoną do siebie to brana będzie pod uwagę nazwa umieszczona w komentarzu wcześniej.

Zwycięzcą konkursu jest osoba która wymyśli najlepszą i najciekawszą nazwę zawodów organizowanych przez organizatorów, oraz spełni pozostałe wymogi konkursu.

Komisja w składzie Maciej Mnich i Maciej Ziębicki wybierze najlepszą nazwę i poda zwycięzcę konkursu poprzez fanpage firm organizatorów.

 Zwycięzca w ciągu 2 tygodni od zakończenia konkursu musi skontaktować się z organizatorami konkursu podając na adres e-mail biuro@meus.net.pl lub biuro@pescare.pl dokładne i prawidłowe dane adresowe (łącznie z numerem telefonu) pod który organizatorzy w ciągu tygodnia wyślą wysyłką kurierską nagrody informując równocześnie zwycięzcę o wysłaniu paczki.

 Dopilnowanie skutecznego odbioru przesyłki z nagrodami leży po stronie zwycięzcy i jeśli pomimo dwukrotnego podjęcia próby przez kuriera dostarczenia przesyłki nie nastąpi odbiór przez zwycięzcę, nagroda przepada i wraca do organizatorów. Dostarczenie przesyłki z nagrodami odbywa się tylko na terenie Rzeczpospolitej Polski. 

Nagrody

Zwycięzca jest jeden i otrzymuje:

  1. Wędkę  Alcedo Carisma X Feeder długośći 3,60 m 
  2. Zestaw zanęt i przynęt firmy MEUS:

Pellet Durus 1 kg – 4 szt

Instant Groundbaits – 4 szt

Instant Pellet – 4 szt

Pellet na włos Durus – 4 szt

Dumbels Wafters – 2 szt

Dumbels Pop up – 2 szt

Zwycięzca nie może wymienić nagród na równowartość pieniężną, jak również nie może przenieść praw do nagrody na inną osobą lub podmiot prawny.

Reklamacje i gwarancje

Nagrody podlegają zwykłym zasadom gwarancji i rękojmi, w tym na wędkę Alcedo Carisma X Feeder obowiązuje  1 rok gwarancji producenckiej, zaś przynęty i zanęty mają na opakowaniu termin przydatności do użycia i jest to ich termin gwarancji. Ewentualne reklamacje proszę zgłaszać emailem na : biuro@meus.net.pl lub biuro@pescare.pl

W wypadku niezgodności przesyłki z listą nagród w/w lub uszkodzeniu przesyłki w transporcie zwycięzca ma obowiązek złożyć stosowną reklamację u kuriera podczas odbierania przesyłki z nagrodami. Jeśli powyższa sytuacja zaistnieje zwycięzca ma obowiązek poinformować o tym organizatorów wysyłając drogą email na biuro@meus.net.pl lub biuro@pescare.pl odpowiedni  protokół reklamacji wraz z dokumentacją zdjęciową.

Postanowienia końcowe

Każda osoba biorąca udział w konkursie musi zapoznać się z regulaminem i wzięcie udziału w konkursie jest równocześnie zgodą uczestnika na zawarte w regulaminie zapisy.

W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

21w.pl